SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

FUNDUSZ EUROPEJSKI

SI PIONIER

Spółdzielnia realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 , nr umowy: POIR.03.04.00-12-0410/20-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.Celem projektu jest utrzymanie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 miesięcy. Wartość projektu wynosi  364 878,45 zł i jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.