Kółka

Duże stale ⌀ 39 T-009

Duże stale ⌀ 39 T-009

Kółko obrotowe ⌀ 50 T-032

Kółko obrotowe ⌀ 50 T-032

Kółko obrotowe ⌀ 50 z trzpieniem M-10 Transparentne T-088

Kółko obrotowe ⌀ 50 z trzpieniem M-10 Transparentne T-088

Kółko obrotowe ⌀75 z płytką T-030a

Kółko obrotowe ⌀75 z płytką T-030a

Kółko obrotowe ⌀75 z tulejką ⌀8.5 T-062

Kółko obrotowe ⌀75 z tulejką ⌀8.5 T-062

Kółko obrotowe duże ⌀39 z płytką T-007

Kółko obrotowe duże ⌀39 z płytką T-007

Kółko obrotowe duże ⌀39 ze ślizgiem T-054

Kółko obrotowe duże ⌀39 ze ślizgiem T-054

Kółko obrotowe duże ⌀40 z oponką T-007a

Kółko obrotowe duże ⌀40 z oponką T-007a

Kółko obrotowe małę ⌀ 30 z oponką T-008b

Kółko obrotowe małę ⌀ 30 z oponką T-008b

Kółko obrotowe małe ⌀29 T-008

Kółko obrotowe małe ⌀29 T-008

Kółko obrotowe małe ⌀29 z tulejką M-5 T-014

Kółko obrotowe małe ⌀29 z tulejką M-5 T-014

Kółko stałę ⌀ 50 S T-064

Kółko stałę ⌀ 50 S T-064