Kontakt

Spółdzielnia Inwalidów „PIONIER”

ul. Wałowa 7, 34-100 Wadowice

Centrala (tel): +48 33 82-337-22

Dział Handlowy (tel): +48 33 82-325-86

www.pionier.pl  

pionier@pionier.pl