O nas

Spółdzielnia Inwalidów „Pionier” w Wadowicach to firma z długą i ważną historią. Jest to jedna z najstarszych działających spółdzielni w Wadowicach, która ma duże doświadczenie w wielu dziedzinach produkcyjnych.

Spółdzielnia „Pionier” odgrywa znaczącą rolę w życiu lokalnej społeczności Wadowic. Jako jeden z dłużej działających zakładów pracy w regionie, zapewnia zatrudnienie i wspiera gospodarkę lokalną.

Przez lata swojej działalności, „Pionier” przyczynił się do rozwoju społecznego i ekonomicznego miasta, oferując możliwości pracy dla osób z niepełnosprawnościami i promując integrację społeczną.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY